ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БИДНИЙ САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үйлчилгээ

Зочид буудал захиалга

Хэрэв та гадаад улсад албан томилолтоор, хувийн ажил хэргээр зорчих гэж байгаа бол бид таны аяллын хөтөлбөрийн дагуу дэлхийн бүх улс, хотуудад таны хүсэл шаардлагад нийцүүлэн зочид буудлыг сонгож, захиалга хийж өгөх боломжтой.

Үйлчилгээ

Онгоцны тийз захиалга

Үйлчилгээ

Визний материал бүрдүүлэх

Хэрэв та гадаад улсад аливаа ажил, хэргээр зорчих гэж байгаа бол бид дараах багц үйлчилгээг санал болгож байна.
  • Визийн материал бүрдүүлэх
  • Консулын ярилцлагад бэлдэх
  • Аяллын төлөвлөгөөг гаргах
  • Аяллын төлөвлөгөөний дагуу нислэгийн тийз захиалах, зочид буудлын захиалга хийх
  • Зорчих бүс улс, орны талаар зөвлөгөө өгөх г.м

 

Үйлчилгээ

Гадаад зорчигчдын даатгал

Гадаад зорчигчдын даатгал нь аяллын үеэр таныг гэнэтийн байдлаар гэмтэж бэртэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах, хулгайд эд зүйлсээ алдах зэрэг урьдчилан тооцоолоогүй бүх эрсдэлээс хамгаална.

Та аяллын даатгалаа манайхаар дамжуулан хурдан, шуурхай хийлгэх боломжтой.

Үйлчилгээ

Байгууллагын захиалгат аялал

Бид байгууллагын доорх захиалгат гадаад, дотоодын аяллуудыг байнга зохион байгуулж байна.

  • Гадаадад аялах урамшууллын хөтөлбөр
  • Байгууллагын шилдэг ажилчдыг урамшуулах аялал
  • Зун болон намрын байгууллага, хамт олны зугаалга
  • Бизнесийн байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг таниулах, идэвхжүүлэх аялал
  • Гадаадын үзэсгэлэн, яармагт оролцох, танилцах, туршлага судлах аялал