ДЭЛХИЙН УЛС, ХОТУУД

Дэлхийн улс, хотуудын талаар сонихолтой мэдээ, мэдээлэлийг сонирхон уншаарай.