Газарчин > АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

АЯЛЛЫН НЭРХУГАЦАААЯЛАЛ ЭХЛЭХҮНЭ
2021-12 сарын аялал12 САР
Туркийн аялал7 өдөр2021/12/16
2021/12/23
2021/12/30
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2021/12/2
2021/12/9
2021/12/30
4,390,000₮
2022-1 сарын аялал1 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/1/6
2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,390,000₮
2022-2 сарын аялал2 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,390,000₮

АЯЛАХ ХАЙХ: ТИВ, УЛСААР

Азийн Аялал Жуулчлал
европоор аялах
Америкаар аялах
Африк тивээр аялах
Австралын аялал
Антарктид тивээр аялах

ГАЗАРЧИН АЯЛАЛ

ОНЦЛОХ ГАДААД АЯЛЛУУД

ТУРКИЙН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/5, 2/19, 2/26, 3/5, 3/12, 3/26, 4/8, 4/22

ДУБАЙ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/16, 2/23, 3/2, 3/9

ТАЙЛАНД, ПУКЕТЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/09, 2/23, 3/2, 3/9, 3/16

ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/6, 2/13, 2/25, 3/4, 3/18

МАЛЬДИВЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2023.02.13 - 02.20, 03.04-03.11

ЯПОНЫ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023

ДОТООД АЯЛАЛ

АЯЛАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ