Газарчин > АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

АЯЛЛЫН НЭРХУГАЦАААЯЛАЛ ЭХЛЭХҮНЭ
2021-12 сарын аялал12 САР
Туркийн аялал7 өдөр2021/12/16
2021/12/23
2021/12/30
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2021/12/2
2021/12/9
2021/12/30
4,390,000₮
2022-1 сарын аялал1 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/1/6
2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,390,000₮
2022-2 сарын аялал2 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,390,000₮

АЯЛАХ ХАЙХ: ТИВ, УЛСААР

Азийн Аялал Жуулчлал
европоор аялах
Америкаар аялах
Африк тивээр аялах
Австралын аялал
Антарктид тивээр аялах

ГАЗАРЧИН АЯЛАЛ

ОНЦЛОХ ГАДААД АЯЛЛУУД

ТУРКИЙН АЯЛАЛ

Хугацаа: 9/8, 9/15, 9/22, 9/29, 10/6, 10/13, 10/20, 10/27

ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 12/16, 12/23, 12/30, 1/6, 1/13,1/20,1/27, 2/3

ТУЙЛЫН ТУЯА ХАРАХ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/19-2/26, 2/26-3/05

ДОТООД АЯЛАЛ

АЛТАЙ ТАВАН БОГД АЯЛАЛ 2022

Хугацаа: 2022/6/30, 7/7, 7/14, 7/21

ИХ ТҮҮХИЙН ӨЛГИЙ ХЭНТИЙ

Хугацаа: 7/12, 8/13, 9/10

АЯЛАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ