Газарчин > АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

АЯЛЛЫН НЭРХУГАЦАААЯЛАЛ ЭХЛЭХҮНЭ
6 сарын аялал6 САР
Алтай Таван Богд + Их Нууруудын аялал10 өдөр2021/6/252,590,000₮
Алтай Таван Богдын аялал6 өдөр2021/6/301,590,000₮
7 сарын аялал7 САР
Алтай Таван Богд + Их Нууруудын аялал10 өдөр2021/7/92,590,000₮
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/7/9890,000₮
Алтай Таван Богдын аялал6 өдөр2021/7/141,590,000₮
Алтай Таван Богд + Их Нууруудын аялал10 өдөр2021/7/232,590,000₮
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/7/24890,000₮
Алтай Таван Богдын аялал6 өдөр2021/7/281,590,000₮
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/7/31890,000₮
8 сарын аялал8 САР
Алтай Таван Богд + Их Нууруудын аялал10 өдөр2021/8/62,590,000₮
Алтай Таван Богдын аялал6 өдөр2021/8/111,590,000₮
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/8/14890,000₮
Алтай Таван Богд + Их Нууруудын аялал10 өдөр2021/8/202,590,000₮
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/8/21890,000₮
9 сарын аялал9 САР
Их Түүхийн Өлгий Хэнтий5 өдөр2021/9/4890,000₮

АЯЛАХ ХАЙХ: ТИВ, УЛСААР

Азийн Аялал Жуулчлал
европоор аялах
Америкаар аялах
Африк тивээр аялах
Австралын аялал
Антарктид тивээр аялах

ГАЗАРЧИН АЯЛАЛ

ОНЦЛОХ ГАДААД АЯЛЛУУД

ВЬЕТНАМЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2021

ТУРКИЙН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2021

ДОТООД АЯЛАЛ

ИХ ТҮҮХИЙН ӨЛГИЙ ХЭНТИЙ

Хугацаа: 8/11 - 8/15, 8/25 - 8/29

АЛТАЙ ТАВАН БОГД АЯЛАЛ

Хугацаа: 7/5, 7/12, 7/19, 7/26, 8/2, 8/9, 8/16, 8/23

АЯЛАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ