Газарчин > АЯЛЛЫН ХУВААРЬ

АЯЛЛЫН НЭРХУГАЦАААЯЛАЛ ЭХЛЭХҮНЭ
2021-12 сарын аялал12 САР
Туркийн аялал7 өдөр2021/12/16
2021/12/23
2021/12/30
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2021/12/2
2021/12/9
2021/12/30
4,390,000₮
2022-1 сарын аялал1 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/1/6
2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/1/13
2022/1/20
2022/1/27
4,390,000₮
2022-2 сарын аялал2 САР
Туркийн аялал7 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,490,000₮
Тайландын аялал8 өдөр2022/2/3
2022/2/10
2022/2/17
2022/2/24
4,390,000₮

АЯЛАХ ХАЙХ: ТИВ, УЛСААР

Азийн Аялал Жуулчлал
европоор аялах
Америкаар аялах
Африк тивээр аялах
Австралын аялал
Антарктид тивээр аялах

ГАЗАРЧИН АЯЛАЛ

ОНЦЛОХ ГАДААД АЯЛЛУУД

ТУРКИЙН АЯЛАЛ

Хугацаа: 11/24, 12/1, 12/8, 12/15, 12/22, 12/29, 1/5, 1/12, 1/19, 1/26, 2/2, 2/9, 2/16,2/23

ТАЙЛАНД, ПУКЕТЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 1/03, 1/11, 1/17, 1/19, 1/31, 2/02, 2/09, 2/16, 2/23

МАЛЬДИВЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022.11.26 - 12.03

АЯЛАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛ