1, Мэдээ, Мэдээлэл

Монгол улсад хүлээн авч байгаа жуулчдын тоо

аялал жуулчлалын статистик

Монголд улсад ирсэн олон улсын жуулчид

Энэ нийтлэлд өнгөрсөн 10 жилд Монгол улсад нэвтэрсэн жуулчдын тоог үзүүлэв. Аялал жуулчлалын нөлөөгөөр олон орны эдийн засаг, ажил эрхлэх боломж, нийгэм, хүрээлэн буй орчны хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Монгол улсад ирсэн жуулчид

CEIC-ийн мэдээллээс гаргасан шинэчилсэн тоонуудын дагуу манай улсад дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирэх хүмүүс улам бүр нэмэгдэж байна. 2018 онд Монгол улсад зочилсон олон улсын жуулчид 529.3 мянга байсан нь 2008 оны 446.4 мянгаас 18 гаруй хувиар өссөн байна. Монгол дахь олон улсын жуулчдын хамгийн том эх үүсвэр нь эдгээр жилүүдэд Хятад, ОХУ, БНСУ-аас ирсэн жуулчид юм. 

2018 онд ч гэсэн манай улсад нэвтэрсэн жуулчдын талаас илүү нь энэ гурван орноос ирсэн жуулчид байв. 

Монгол улсад ирсэн жуулчид

2008

 Нийт ирсэн жуулчид446,446
1Хятад улс196,832
2ОХУ109,975
3Солонгос улс43,396
4Япон улс14,939
5АНУ12,474
6Герман8,027
7Их Британи6,781
8Франц6,688
9Казакстан5,473
10Австрали4,491

2014

 Нийт ирсэн жуулчид392,844
1Хятад улс157,561
2ОХУ73,055
3Солонгос улс45,476
4Япон улс18,282
5АНУ13,987
6Казакстан13,562
7Герман9,551
8Франц7,733
9Австрали6,485
10Их Британи5,758

2018

 Нийт ирсэн жуулчид529,370
1Хятад улс151,832
2ОХУ120,369
3Солонгос улс81,774
4Япон улс20,115
5АНУ17,390
6Казакстан15,475
7Герман10,631
8Франц9,608
9Австрали7,256
10Их Британи5,805

 

2019

 Нийт ирсэн жуулчид577,260
1Хятад улс168,292
2ОХУ141,927
3Солонгос улс101,279
4Япон улс24,419
5АНУ18,838
6Казакстан16,264
7Герман12,405
8Франц10,571
9Австрали7,014
10Их Британи5,930
Буцах