Мэдээ, Мэдээлэл

Хамгийн их жуулчид хүлээн авдаг улс орнууд

аялал жуулчлал

Хамгийн их жуулчид хүлээн авдаг улс орнууд

Дэлхийн аялал жуулчлалын зэрэглэлийг НҮБ-ын Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас жил бүр 6 удаа хэвлэгддэг Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Барометрийн хэвлэлийн нэг хэсэг болгон гаргадаг. Нийтлэлд НҮБ-ын бүс нутаг, дэд бүс нутгуудыг олон улсын зочид ирэгсдийн тоо, орж ирсэн аялал жуулчлалын орлого, гадаадад аялагчдын зардлаар эрэмбэлдэг.

2019 онд дэлхийн хэмжээнд 1.458 тэрбум жуулчин явсан нь 2018 онтой харьцуулахад 3.5% -иар өссөн байна. 2019 оны олон улсын аялал жуулчлалын топ 10 чиглэлд дараах улсууд оржээ.

Хүснэгт 1. Жуулчдын тоо /Дэлхийн хэмжээнд/

ЭрэмбэУлсЖуулчид (2019)Жуулчид (2018)Өөрчлөлт % (2018-2019) Өөрчлөлт % (2017-2018)
1 Франц89.4 саяӨссөн 2.9
2 Испани83.7 сая82.8 саяӨссөн 1.1Өссөн 1.1
3АНУ79.3 сая79.7 саяБуурсан 0.6Өссөн 3.3
4Хятад65.7 сая61.6 саяӨссөн 4.5Өссөн 3.6
5Итали64.5 сая62.1 саяӨссөн 4.8Өссөн 5.7
6Турк51.2 сая45.8 саяӨссөн 11.9Өссөн 21.7
7Мексик45 сая41.3 саяӨссөн 9.0Өссөн 5.1
8Тайланд39.8 сая38.2 саяӨссөн 4.2Өссөн 7.3
9Герман39.6 сая38.9 саяӨссөн 1.8Өссөн 3.8
10Их Британи39.4 сая38.7 саяӨссөн 3.2Буурсан 2.2

2019 онд:

  • Африк руу 72.4 сая гаруй жуулчин ирсэн нь 2018 оныхоос 5.4% -иар өссөн байна.
  • Америк тивд 219.4 сая жуулчин ирсэн нь 1.6% -иар өссөн байна.
  • Ази, Номхон далайн орнуудад 360.1 сая гаруй жуулчин ирсэн нь 2018 оныхоос 3.6% -иар өссөн байна.
  • Европ руу 744.3 сая орчим жуулчин ирсэн нь 2017 оныхоос 3.9% -иар өссөн байна.
  • Ойрх Дорнод руу 61.4 сая жуулчин ирсэн (Турк, Иран, Израилийг эс тооцвол) 2018 онтой харьцуулахад 2.1% -иар өссөн байна.

Олон улсын аялал жуулчлалын орлого

2018 онд 1.451 тэрбум доллар болж өссөн нь 2017 оныхоос 4.4% -иар бодит өсөлттэй байна. Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Байгууллага нь 2018 оны аялал жуулчлалын салбарын хамгийн их ашиг орлоготой эхний арван улсаар дараах бүс нутгуудыг мэдээлж байгаа бөгөөд АНУ хамгийн их орлого олжээ.

Хүснэгт 2. Аялал жуулчлалын орлого /дэлхийн хэмжээнд/

ЭрэмбэБүс нутагАялал жуулчлалын орлого (тэрбум ам.доллар) (2018)Аялал жуулчлалын орлого (тэрбум ам.доллар) (2017)Өөрчлөлт (2017-2018) %
1АНУ214.5210.7Өссөн 1.8%
2Испани73.868.1Өссөн 8.4%
3Франц67.360.7Өссөн 10.9%
4Тайланд6356.9Өссөн 10.7%
5Их Британи51.949Өссөн 5.9%
6Итали49.344.2Өссөн 11.5%
7Австрали4541.7Өссөн 7.9%
8Герман4339.8Өссөн 8.0%
9Япон41.134.1Өссөн 20.5%
10Хятад40.438.6Өссөн 4.7%
Буцах