АЗИ ТИВЭЭР АЯЛАХ

ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/6, 2/13, 2/25, 3/4, 3/18

ВЬЕТНАМЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023

МАЛЬДИВЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2023.02.13 - 02.20, 03.04-03.11

СЭБҮ АЯЛАЛ, ФИЛИППИН

Хугацаа: 2022-2023

ДУБАЙ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2/16, 2/23, 3/2, 3/9

ЯПОНЫ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023