АЗИ ТИВЭЭР АЯЛАХ

ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 12/16, 12/23, 12/30, 1/6, 1/13,1/20,1/27, 2/3

ВЬЕТНАМЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022/4-6 сар

МАЛЬДИВЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022

ДУБАЙ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022

ЯПОНЫ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022