ТАЙЛАНДЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 11/5, 11/12, 11/19, 11/26, 12/3, 12/10

ВЬЕТНАМЫН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023

ДУБАЙ АЯЛАЛ

Хугацаа: 2022-2023

ГОВИЙН АЯЛАЛ

Хугацаа: 2023